Metaverstas Oy tarjoaa pelioppimiseen, oppimispeleihin, pelipedagogiikkaan ja virtuaaliseeen oppimiseen liittyviä koulutuksia, workshoppeja ja kursseja juuri teidän organisaationne koulutustarpeita vastaamaan. Olemme suunnitelleet ja toteuttaneet useita koulutusjaksoja, työpajoja sekä konferenssipresentaatioita pelioppimiseen liittyen keväästä 2009 alkaen.

Metaverstas voi toteuttaa koulutusta sekä valmiiden koulutuspakettien puitteissa että joustavasti räätälöityjen koulutuspäivien muodossa. Koulutusta voidaan myös tarjota joustavasti sekä lähi- että etäopetuksen avulla, ja etenkin alkeita sisältävien opintojaksojen toteutuksessa lähiopetus on suositeltavin opetusmuoto.

Pidemmällä aikavälillä toteutuvat laajemmat kurssikokonaisuudet voidaan joustavasti toteuttaa niin, että kurssin ensimmäiset tapaamiset pidetään lähiopetuksena, ja kun riittävä tieto- ja taitotaso on saavutettu, voidaan kurssin loppuosa toteuttaa etäopetuksena.

Metaverstas painottaa kursseissa toiminnallisuutta, pelillisten ja virtuaalisten ympäristöjen aktiivista hyväksikäyttöä, interaktiivista oppimista sekä monipuolisia sisältöjä.


MinecraftEdu -pelioppimisen workshop perusopetuksen tarpeisiin

Työpajaan sisältyy alustusluento pelillisyydestä sekä pelioppimisesta, johdanto digitaalisten pelien käyttöön luokkahuoneessa sekä workshop-työskentelynä tutustuminen MineCraftEdu-ympäristöön, joka soveltuu erinomaisesti perusopetus-ikäryhmälle.

Teemoina työpajassa on esillä mm. “opitaan tekemään” vs. “opitaan tietämään”, pelien ja leikinomaisen oppimisen luontainen innostavuus ja motivaatio, peleistä opittujen tietojen ja taitojen hyödyntäminen muussa toiminnassa tai oppimisen osa-alueilla, immersio eli uppoutuminen oppimistapahtumaan, ja oppiminen viestinnän ja median muotona sekä pelien ja digitaalisten ympäristöjen rooli viestinnällisenä mediana.

MineCraftEdu-workshopissa tutustutaan käytännön esimerkkien ja toiminnan kautta erityisesti seuraaviin teemoihin:

  • ryhmätyöskentely pelimaailmaa hyödyntäen
  • kolmiulotteisen peliympäristön hahmottaminen ja hallinta, avaruudellinen hahmotus ja ajattelu
  • oppimistavoitteiden peliympäristöön sisällyttäminen
  • peliympäristön käytön pedagoginen suunnittelu

Kurssin kesto: 1 työpajapäivä


Virtuaaliopetuksen ja virtuaalisten oppimisympäristöjen -peruskurssi

Virtuaaliopetuksen -peruskurssi sisältää perusorientaation ja alkeet, mutta jatkaa tästä eteenpäin huomattavasti pidemmälle. Kurssin ohjelmaan sisältyy vierailua valikoituihin kohteisiin Second Life -virtuaalimaailmassa, luentoja virtuaalisesta etäoppimisesta, digitaalisesta sisällöntuotannosta, sekä käytännön harjoitteita mm. virtuaalisista ryhmätyötaidoista. Kurssin toteutus suositellaan jaettavaksi useamman viikon aikajaksolle, jolloin luentojen välillä voidaan pitää vähintään muutamien päivien taukoja.

Kurssin kesto: noin 14 tuntia

 


Virtuaalisten oppimisympäristöjen tuotanto

Kurssi antaa valmiudet virtuaalisten oppimisympäristöjen tuotantoprosessin ymmärtämiseen ja hallintaan. Pelien ja virtuaalimaailmojen erityispiirteet asettavat omia rajoituksiaan, kun suunnitellaan ja toteutetaan oppimisympäristöhankkeita. Kurssin aikana käsitellään oppimisympäristöjen- sekä materiaalin tuotantoa nimenomaan oppimispelien ja virtuaalisten oppimisympäristöjen näkökulmasta, tutustutaan pedagogisiin ja koulutuksellisiin peleihin sekä digitaalisiin ympäristöihin ja harjoitellaan ryhmätyötaitoja workshop-työskentelyn muodossa virtuaalimaailmassa.

Kurssi voidaan toteuttaa joko etä- tai lähiopetuksena, ja suositeltavimmin yhden koulutuspäivän aikana.

Kurssin kesto: 1 koulutuspäivä


Mukautetut ja räätälöidyt opintokokonaisuudet

Metaverstas voi toteuttaa yrityksenne tarpeisiin mukautettuja opintokokonaisuuksia joko yllämainituista aihepiireistä, tai täysin räätälöitynä koulutuspakettina. Osaamisemme ja tietotaitomme kattavat laajasti pelioppimiseen ja virtuaalisiin oppimisympäristöihin liittyvät aihepiirit, joten voimme joustavasti toteuttaa koulutusta juuri teille tarpeellisimmasta aihekokonaisuudesta. Kurssit voidaan toteuttaa joko lähi- tai etäopetuksena tarpeen mukaan, ja aikatauluttaa organisaationne aikatauluihin parhaiten sopivaksi. Kurssi hinnoitellaan aina laajuuden ja vaatimustason mukaan.

Kurssin kesto: 1 koulutuspäivä