Metaverstas Oy on hyväksytty alkuvuodesta Teknologiateollisuus ry:n ja Finpron jäseneksi. Odotamme etenkin Teknologiateollisuus ry:n tietotekniikka-alan ryhmäjäsenyyden tuovan yritystoimintaamme laajempia verkottumisen mahdollisuuksia mm. alakohtaisissa tapahtumissa ja seminaareissa.

Koulutusvienti on alue, joka on tunnistettu viime vuosina yhä merkittävämmäksi strategiseksi linjaukseksi. Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut, että koulutuksen osuus kokonaisviennistä kasvaa merkittävästi vuoteen 2015 mennessä, ja valtioneuvosto on tehnyt strategisista linjauksista periaatepäätöksen. Finpron jäsenyys tuo Metaverstas Oy:lle uusia mahdollisuuksia ja avauksia koulutusviennin alueella – ja näemme kansainvälisen liiketoiminnan olevan tulevaisuudessa yhä merkittävämpi osa-alue kehitettäessä koulutusratkaisuja sekä -tuotteita.

Lue lisää koulutusviennistä Opetusministeriön teettämästä Suomen koulutusvientistrategiasta “Kiinnostuksesta kysynnäksi ja tuotteiksi”.