Metaverstas Demoreel-video, jossa välähdyksiä osasta työstämiämme projekteja

Videossa mukana Turun AMK, Edupoli, Keuda, Aalto-yliopisto, Sotungin etälukio, Taloudellinen tiedotustoimisto.


Metaverstas on toiminut toteuttajana ja yhteistyökumppanina mm. seuraavissa hankkeissa:

LabLife3D, Aalto-yliopisto

Video – Kuvaus: Metaverstas Oy, Editointi: ECMediaTeam

LabLife3D tarjoaa uusia mahdollisuuksia bioteknologian ja kemian opetukseen, hyödyntäen virtuaalimaailmoja ja tarjoten opiskelijoille jaetun virtuaalisen ympäristö, jossa on mahdollista toteuttaa ja läpikäydä esivalmisteltuja oppimisskenaarioita. Virtuaalinen ympäristö tarjoaa ratkaisuja suurten ryhmäkokojen ja päällekkäisten lukujärjestysten tuomiin ongelmiin. Lisäksi LabLife3D auttaa opiskelijoita kehittämään kriittistä ajattelumallia tuomalla teorian lähemmäksi käytäntöä virtuaalisen simulaation avulla Second Life -ympäristössä. Metaverstas on toiminut Aalto-yliopiston yhteistyökumppanina LabLife3D-hankkeen virtuaaliympäristön toteuttajana.

Lue lisää LabLife3D -hankkeesta hankkeen omalta sivustolta!


Turun ammattikorkeakoulu

Video: Metaverstas Oy

Metaverstas on ollut toteuttamassa Turun ammattikorkeakoulun kirjastolle, opintotoimistolle sekä opintojen ohjaukselle yhtenäisen teeman mukaista virtuaaliympäristöä, jonka teemat juontavat juurensa historialliseen Turun saaristoon. Alueelta on löydettävissä niin saaristolaistaloja, kuunari satamassa kuin opntojen ohjauksen majakka. Alueilla on tarjolla viihtyisiä kokoontumispisteitä vaikka etäkokouksille, kattava informaatiopaketti koulutusalojen tarjonnasta opiskelijoille. Metaverstas on tuottanut myös machinima-videon Turun ammattikorkeakoulun virtuaalisesta ilmeestä.


Sotungin etälukio

Video: Minhilda Nordenskiold

EduFinland-saariston ehkä laajimman yhtenäisen oppimisympäristön muodostaa Sotungin etälukion virtuaalinen ympäristö. Metaverstas toimii hankkeessa virtuaalimaailmojen erityisosaajana sekä virtuaalisen ympäristön toteuttajana. Sotungin etälukio on hyödyntänyt Second Life -virtuaalimaailmaa jo vuodesta 2009 ja Metaverstaan toteuttamalla Sotunkisaarella lukiolainen on voinut suorittaa muun muassa osia biologian, maantieteen ja äidinkielen kursseista sekä saada opinto-ohjausta.

Lue lisää Sotungin etälukion virtuaaliympäristöstä!


Joulukonsertti, VTT ja Sibelius-Akatemia

Joulukonsertti, jossa virtuaalimaailma kohtasi reaalimaailman

Metaverstas oli mukana toteuttamassa joulukuussa 2010 erittäin mielenkiintoista hanketta, jossa yhteistyökumppaneina toimivat VTT ja Sibelius-Akatemia. Joulukonsertti ylitti todellisuuden ja virtuaalitodellisuuden rajat, hyödyntäen VTT:n kehittämää MWI (Mirror Worlds Interaction) -teknologiaa, jolla videoprojektorien ja kameroiden avulla luotiin ikkuna todellisuuden ja virtuaalimaailman välille. Kokemusta sovelletaan jatkossa yleisötilaisuuksien ja virtuaalimaailman yhdistelmiin (mixed reality, sekoitettu todellisuus). Metaverstas toteutti tilaisuuden virtuaaliympäristön puitteet, ja konsertissa illalla oli runsas joukko sekä kotimaisia että kansainvälisiä vieraita (kuva yllä kenraaliharjoituksesta). Konsertissa musiikkipuolesta vastasi Sibelius-Akatemia. Tilat konsertille tarjosi EduFinland.

Lue lisää virtuaalisesta joulukonsertista Sibelius-Akatemian ja VTT:n sivuilta!


InnoOmnia

InnoOmnian uudisrakennuksen virtuaalinen versio

Metaverstas on toteuttanut kädentaitajien, palveluyritysten, opiskelijoiden ja valmentajien monialaisen osaamiskeskuksen InnoOmnian uudisrakennuksen virtuaaliversion Second Lifeen. Rakennus on valmistumassa reaalimaailmaan vuoden 2011 aikana, mutta virtuaalista versiota voi tarkastella ja tiloihin tutustua jo ennen sen esikuvan valmistumista. InnoOmnian virtuaaliympäristö on Second Lifenkin mittakaavassa reaalimaailmaa mallintavien hankkeiden joukossa mittava produktio. Virtuaalisia tiloja hyödynnetään lisäksi esittelyvideon tuotannossa.