LabLife3D

Metaverstas Oy on pelioppimisen, virtuaalisten opetusympäristöjen ja pedagogisten ratkaisujen erikoisasiantuntija. Osaamisalueemme kattaa laajasti sisällöntuotannon, virtuaalisten oppimisympäristöjen suunnittelun ja toteutuksen, koulutuksen ja workshopit sekä verkko- että lähiopetuksena.

Yrityksellämme on vahva kokemus ja osaaminen työskentelystä virtuaalisten oppimisympäristöprojektien parissa, ja olemme toimineet toteuttajina lukuisissa opetusalan hankkeissa suomalaisten opetusalan organisaatioden kanssa.

Olemme mukana toteuttamassa huomisen ratkaisuja jo tänään, ja tuomme hankkeisiin mukaan uutta näkökulmaa, uusimpien teknologioiden soveltamista sekä aimo annoksen luovuutta. Olemme toimineet hankeyhteistyössä useiden korkeakoulujen ja opettavien organisaatioiden kanssa, ja portfolioomme sisältyy tarinoita onnistumisen hetkistä.

Metaverstas Oy on ollut mahdollistamassa useiden virtuaalioppimiseen liittyvien hankkeiden toteutusta. Asiantuntemuksemme ja osaamisemme perustuu vuosien työskentelyyn virtuaali- ja peliympäristöjen parissa, ja myös sekä teknologian että virtuaaliympäristöjen ja digitaalisen kulttuurin tuntemukseen. Jokainen asiakasprojekti muodostaa oman kokonaisuutensa, johon etsimme parhaat ratkaisut aina yhdessä asiakkaan kanssa.

Katsaus hankkeisiin, joissa olemme aiemmin toimineet on löydettävissä portfolio ja referenssit -sivulta.


Hankekohtaiset virtuaali- ja peliopetuksen projektit, konsultointi ja projektisuunnittelu

Jokainen hanke sisältää omat erityspiirteensä ja -vaatimuksensa, ja Metaverstas voi tarjota asiantuntemusta, konsultointia, ohjausta ja suunnittelua kohdennetusti juuri teidän projektinne tarpeita vastaamaan. Hankkeen suunnittelu alkaa tarvekartoituksesta ja esianalyysista, jonka pohjalta voidaan laatia kokonaissunnitelma, missä heti alusta alkaen on otettu huomioon virtuaalimaailmojen erityispiirteet, mahdollisuudet sekä teknologian, resurssien sekä aikataulun mukanaan tuomat rajoitukset – ja tietysti asiakkaan tarpeet, tavoitteet ja päämäärät. Voimme avustaa ja ohjata heti alusta alkaen hankkeen oikeille urille, jotta myöhemmässä vaiheessa voidaan välttää turhia aikataulupaineita tai suunnitelmien uudelleenmäärittelyitä.

Asiakas- ja hankekohtainen konsultointi voi sisältää joustavasti pelioppimisen osaamisemme osa-alueita, alkaen pienistä digitaalisen sisällöntuotannon kokonaisuuksista, ja päättyen aina hankkeen kokonaissuunnitteluun sekä projektinhallintaan. Konsultointia suunniteltaessa sekä toteutettaessa tiivis yhteistyö asiakkaan kanssa on itsestäänselvyys, ja palvelukokonaisuuden sisältö räätälöidään aina kutakin hanketta vastaamaan.

Ota yhteyttä ja kysy tarjousta hankekohtaisesta konsultoinnista ja kokonaissuunnittelusta!